Huisregels
Een cantus is natuurlijk pure chaos en zeker met een carnavals thema. Het is daarom van belang om de volgende huisregels in acht te nemen. Deze huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de bezoekers van Pré Carnavals Cantus en de organisatie.
Wanneer je dus de evenementenlocatie betreedt ga je akkoord met onze volgende huisregels:

1. De minimumleeftijd om dit evenement te bezoeken is 18 jaar. Kom je naar het evenement dan dien je ten alle tijden een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben, om je te kunnen legitimeren.
2. Het bezoek en de aanwezigheid bij de Pré Carnavals Cantus is op eigen risico de organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, letsel etc. aan/van bezoekers/goederen.
3. Bij het betreden van de evenementenlocatie kunnen bezoekers gefouilleerd worden en tassen gecontroleerd worden. Bij weigering van medewerking hiervan kan de toegang tot het evenement geweigerd worden.
4. Het is niet mogelijk het evenement tussentijds te verlaten. Wanneer men het evenement verlaat is er daarna geen toegang meer mogelijk.
5. We werken met een tafel indeling welke voorafgaand aan het evenement aan de bezoeker verstrekt zal worden. Het is verplicht als bezoeker om plaats te nemen aan de toegewezen tafel(s).
6. Het is ten strengste verboden met bier te gooien. Bij constatering volgt verwijdering van het evenement.
7. Binnen roken is verboden. Ook het roken van e-sigaretten is verboden. Bij constatering volgt verwijdering van het evenement. Roken is enkel toegestaan op de aangewezen rokers plek.
8. Het is verboden om op de tafels te staan en te springen. Bij constatering volgt verwijdering van het evenement.
9. Bij het betreden van de evenementenlocatie dient de bezoeker ten alle tijden instructies en aanwijzingen van de organisatie en betrokken partijen van het evenement op te volgen.
10. Zero tolerance beleid van Pré Carnavals Cantus: Het is ten strengste verboden elke vorm van drugs mee te nemen naar het evenement voor gebruik, handel of anderzijds. Bij het aantreffen van deze bij een bezoeker wordt de drugs direct ingenomen door de organisatie.
De bezoeker kan de toegang tot de locatie geweigerd worden, danwel verwijderd worden van de locatie als de bezoeker al binnen is.
Bij constatering van dealen of vondst van grote hoeveelheden drugs wordt de betreffende bezoeker overgedragen aan de politie.
11. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar Pré Carnavals Cantus: (alcoholhoudende)dranken, etenswaren, deodorant, parfum, blik, plastic flessen, glaswerk, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, professioneel materiaal voor foto, film en audio en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij weigering van het afstaan hiervan zal de toegang worden ontzegd.
12. Bij het veroorzaken van overlast door een bezoeker (opzettelijk schade toebrengen, geweld/agressie, gooien met drank, staan op tafels of anders) zal de bezoeker worden verwijderd van de evenementenlocatie.
13. Het is niet toegestaan om te flyeren of iedere andere vorm van promotie te maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement zowel op locatie als daaromheen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
14. Gedurende het evenement kunnen opnames worden gemaakt door de organisatie of betrokken partijen van het evenement. Bij betreding van het evenement geeft de bezoeker toestemming. Aan dit beeldmateriaal kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
15. Na afloop van het evenement dienen bezoekers direct de evenementenlocatie te verlaten om overlast tot een minimum te beperken.
16. Bij situaties die er om vragen en niet opgenomen zijn in deze huisregels beslist de organisatie.